Automatically translated with Google Translate

Leie av scener, saler og lokaler

Bærum Kulturhus med sine fem scener er bygget for alle typer kulturarrangementer, og har publikumskapasitet fra 30 til 530 personer. Lokalene til Bærum Kulturhus egner seg også svært godt for dagmøter og kveldsarrangementer for alle type bedrifter og organisasjoner.

Beliggenheten i Sandvika er meget sentral og det er gode parkeringsmuligheter samt kort avstand til offentlig kommunikasjon. Kulturhuset er utrustet med moderne av-utstyr for lyd og bilde, og staben har en svært høy arrangørkompetanse. Kulturhusets ulike romfasiliteter fungerer godt for møter og konferanser fra 10 - 500 personer. Det betales timepris for leie av lokaler, med en minimumsleie på 5 timer.

Vi gjør oppmerksom på at det er tre ulike leiepriser: For lokale kulturaktører (profesjonelle og amatører tilhørende i Bærum), kulturaktører (utenfor kommunen) og leietakere som har et annet formål enn kultur. Se under punkt "Leiepriser" for nærmere presisering av "lokal kulturaktør".

 

Forespørsler om leie av scener og lokaler

Tidsfrist for ønske om leie for lengre spilleperioder er som følger:
1. februar: forespørsler om leie av lokaler for perioden 1. januar - 31. desember (hele påfølgende år).

Henvendelser om leie av scener og lokaler for kortere perioder blir behandlet fortløpende, og svar kommer senest 10 dager etter forespørsel er sendt.

Send dine leieønsker til oss ved å trykke på lenken, og fylle inn skjemaet: Forespørsel om leie av lokaler

Her er en tidslinje med oversikt over milepæler knyttet til gjennomføring av arrangementer på våre scener: Tidslinje arrangement

Tekniske spesifikasjoner med mål og lyd- og lysutstyr finner du under punktet: Tekniske spesifikasjoner - alle scener.

 

Tekniske spesifikasjoner - alle scener

Oppdatert teknisk informasjon for alle fem scenene:

Bærum Kulturhus:

Store Sal
Tekniske data STORE SAL- Scene, lyd og lys
Technical spesifications - Stage, light and sound

Foajéscenen
Tekniske data FOAJESCENEN - Scene, lyd og Lys

Underhuset
Tekniske data UNDERHUSET - Scene, lyd og Lys

Sandvika Teater
Tekniske data SANDVIKA TEATER - Scene, lyd og lys

Lille Scene
Tekniske data LILLE SCENE

 

Spørsmål om teknisk utstyr:

Ta kontakt med teknisk ansvarlig Ove Borgersen, ove.borgersen@baerum.kommune.no - 951 57 204 for ytterligere spørsmål.

 

Leiepriser

Priser for leie av de ulike scenenr til Bærum Kulturhus finnes i vedlagte dokument. OBS. Minimumsleie er 4 timer for lokale kulturaktørere og 5 timer for kulturaktører utenfor Bærum kommune.

Vi gjør oppmerksom på at det er tre ulike leiepriser: For lokale kulturaktører, kulturaktører (utenfor kommunen) og leietakere som har et annet formål enn kultur.

Med lokal kulturaktør menes:

- Amatørorganisasjoner med kulturelt fomål og daglig drift i Bærum kommune.
- Skoler innen kunst og kultur med daglig drift i Bærum kommune
- Organisasjoner og sammenslutninger for profesjonelle kunst- og kulturutøvere med forretningsadresse i Bærum kommune
- Profesjonelle kunstnere bosatt i Bærum

Lokale satser innrømmes kun dersom arrangementet er offentlig/allment tilgjengelig. Lukkede/ikke-publikumsrettede arrangement kan ikke leie lokaler og teknikertjenester til lokale satser.

Leiepriser - last ned: Leiepiser - 2020

 

Leiebetingelser

For at en avtale om leie av Bærum Kulturhus’ lokaler skal være bindende for Utleier, må det foreligge en skriftlig kontrakt signert av representanter for henholdsvis Utleier og Leietaker.

Våre kontraktsbestemmelser finner du her: Alminnelige kontraktsbestemmelser

 

Billettsalg og markedsføring

Bærum Kulturhus benytter TIX.no sitt billettsystem til salg av billetter til kulturhusets fem scener (Store Sal, Sandvika teater, Foajéscenen, Underhuset og Lille Scene). Alle som leier scener av Bærum Kulturhus må benyttte dette billettsalgssystemet.

Andre kulturaktører i Bærum kan benytte Bærum Kulturhus' billettsystem til arrangementer på sine saler og scener i Bærum. Eksempler på slike aktører er: Kalkmølla Kulturstasjon, Kulturhuset Stabekk Kino, Bærums verk spillet m.fl. Kontakt oss på e-post: kulturhuset@baerum.kommune.no eller på telefon 815 11 777 dersom dette er interessant.

Innleveringsfrister for oppføring i trykket kulturprogram:
* Høstprogram for perioden 15. aug - 31. des. Frist: 15. mai.
* Vårprogram for perioden 5. januar - 31. juni. Frist 10. november.

Informasjon om billettsalg her: Retningslinjer for billettsalg

 

BILLETTSALG og MARKEDSFØRING, Bærum Kulturhus' scener:

For å kunne legge billetter ut for salg, må Bærum Kulturhus har opplysninger om arrangementet: Tittel, undertittel, tekst, billettpriser, evt. rabatter. Disse opplysningene fylles inn på innmeldingsskjema på «Min Side» på www.webbusieness.no/baerum. Dato, tidspunkt og scene følger avtalen i kontrakten med Bærum Kulturhus.

Bilde og filformat: Jpg, liggende motiv, uten tekst og min. 1 MB.
Bilde(r) lastes også opp på «Min Side» på webbusiness.no/baerum.

Alle arrangement blir lagt ut på hjemmesiden til Bærum Kulturhus, samt oppført i det trykte programmet som sendes ut to ganger pr. år. Dette er en del av den obligatoriske markedsføringen av arrangementer på Bærum Kulturhus' scener. Bærum Kulturhus tilbyr også andre markedsføringstejenster: Annonsering, visning å skjermer, ekstra visning på hjemmesiden etc.

Alle arrangementer på våre scener blir også lagt som event på Bærum Kulturhus' Facebookside. Leietaker blir medarrangør på eventet.

Les mer her: Markedsføring leietakere H20.pdf

 

BILLETTSALG og MARKEDSFØRING, Andre scener:

Andre kulturaktører på scener utenom Bærum Kulturhus kan også benytte vårt billettsystem og våre muligheter for markedsføring av eget arrangement. Dere kjøper plass i vårt trykte program, på vår hjemmeside, på våre skjermer og annonsere sammen med oss. Oppføring i programmet med billettsalg koster fra jan 2020 kr. 1275,- + mva + seteavgift pr solgte billett.

OBS: Kulturarrangementer med billettsalg utenom Bærum Kulturhus’ billettsystem tas ikke med i det trykte programmet.  

For billettsalg fyll ut flg. skjema:

Skjema info om arr. Andre Scener - Høst 2020

Alle arrangement presenteres med bilder i liggende format. Filformat: JPEG, uten tekst og minimum 1 MB. Utfylt skjema og bilder sendes til: kulturhuset@baerum.kommune.no 

Mer informasjon her: Markedsføring Andre Scener HØST 2020

Spørsmål? Ta kontakt med: Karin Bugge, kommunikasjonsansvarlig: 932 09 449. karin.bugge@baerum.kommune.no

 

Kafé, servering og eventer

Bærum Kulturhus kafé holder åpent tirsdag - lørdag kl. 11 - 16, og ved alle forestillinger og arrangement.

Ønsker man å arrangere en mottakelse, eller servere noe i pausen til forestillingen, kan kafeen tilby dette. Kafeen er kulturhusets faste restauratør og har eksklusiv serveringsrett og sjenkebevilling, og kan tilrettelegge for store og små arrangementer.

Ta kontakt med kafé- og vertskapsansvarlig Marte Vindspoll dersom du har spørsmål om kafeen, servering, mottakelse, arrangementer ol. e-post: marte.vindspoll@baerum.kommune.no

 

Kontakt

Du er velkommen til å kontakte oss angående tilgjengelighet, priser og andre praktiske forhold knyttet til leie av scener og lokaler.

Send oss en e-post med informasjon om ønsket dato, type arrangement, etc, så tar vi kontakt med deg/dere. Trykk på lenke, fyll inn skjema, og vi tar kontakt. Lenke her: Forespørsel om leie av lokaler