Automatically translated with Google Translate

Om Dans Sørøst-Norge

Bærum Kulturhus - Dans Sørøst-Norge, er en av landets mest aktive scener for norsk og internasjonal dans og har et særlig fokus på kunstnerisk utviklingsarbeid, produksjon og formidling.

 

Formidling: Gjestespill - Den Kulturelle Skolesekken - Dansenett Norge - turnéproduksjoner

Norske og utenlandske gjestespill
Bærum Kulturhus formidler norske og utenlandske gjestespill av høy kunstnerisk kvalitet. Gjestespillene er fundamentet i arbeidet med å bygge interesse for dans. Årlig presenteres 18–20 forestillinger i Store Sal og Underhuset. Bærum Kulturhus presenterer dans innen en rekke uttrykk og sjangre som kommuniserer, utfordrer og berører.

Scenekunst for barn og Den kulturelle skolesekken (DKS) i Bærum
Bærum Kulturhus formidler profesjonell scenekunst for barn og unge. BK–RKD tilbyr et variert program med forestillinger for forskjellige alderssegment og målgrupper. Etableringen av Barn i Barum Kulturhus har blitt en stor og gledelig suksess. Fra høsten 2016 ble Bærum Kulturhus ansvarlig for programmering av scenekunst i grunnskolen for Den kulturelle skolesekken i Bærum kommune.

Dansenett Norge
Høsten 2017 bevilget regjeringen midler til etableringen av Dansenett Norge, et unikt samarbeid mellom noen av landets mest erfarne regionale kompetansesentre for dans og Dansens Hus. Fem likeverdige partnere; Dansearena nord, DansiT, RAS, Sandnes Kulturhus, Bærum Kulturhus og Dansens Hus. De har i flere år samarbeidet for å øke tilbudet av dansekunst i hele landet, og ønsket å  etablere et turnénettverk. Et turnénettverk har også vært en lenge ønsket satsning fra dansefeltets side, og nå ligger det også som en forventning fra Kulturdepartementet i strategien «Dans i hele landet». 
 
Målsettingen for Dansenett Norge er å:
•    Øke publikumsbesøket i hele landet.
•    Turnere produksjoner av en karakter som ellers bare hadde blitt vist i de største byene.
•    Styrke kjennskapen til, og interessen for, samtidsdans.
•    Sørge for at norske danseproduksjoner blir vist flere ganger og flere steder.
•    Styrke arrangørleddet for profesjonell dansekunst.
 
Dansens Hus har fått midler for 2018, og skal være nasjonal koordinator for nettverket. Bærum Kulturhus, Dansearena nord, DansiT og RAS vil være regionale koordinatorer og organisere turnéer og sørge for samarbeid regionalt. Koordinatorene er medlemmer av nettverket, mens visningsarenaene vil variere avhengig av programtilbud og lokale forutsetninger.

Turnéproduksjoner
Bærum Kulturhus har siden 2010 arbeidet med turnearbeid for dans og scenekunst. I tillegg medvirker også Bærum Kulturhus i NB Danceloop, et nytt nordisk-baltisk turnénettverk for samtidsdans.

Total turnéproduksjon: 2010 – 2020
55 turneer med norske og utenlandske kompanier.
6 egenproduksjoner på turné nasjonalt og internasjonalt.
Totalt 513 forestillinger.

Samarbeid med 17 kulturhus/andre scener, samt den Kulturelle Skolesekken som dekker alle 11 fylker.

Nagelhus Schia Productions AMP

Nagelhus Schia Productions AMP er et nasjonalt talentprogram for samtidsdans med mål om å fange opp de beste unge danserne og hjelpe dem til å utvikle sitt kunstneriske talent og bygge grunnlaget for en profesjonell karriere. Danserne skal i 12 måneder gjennom et kunstnerisk veilednings- og kompetanseutviklings-program,  inkludert et mentorprogram med teknisk, koreografisk og scenisk talentutvikling på høyt nivå. Talentene får en skreddersydd utviklingspakke hvor de får nye kunstneriske erfaringer og videreutvikle sine ferdigheter, blant annet gjennom å skape nye verk koreografert av internasjonalt ledende koreografer. Talentene vil også reise på en nasjonal turné med sin forestilling.

Programmet er støttet av Talent Norge, Sparebankstiftelsen DNB, Akershus Fylkeskommune og Bærum Kommune, og er et samarbeid mellom Nagelhus Schia Productions og Bærum Kulturhus

Les mer om AMP på her: https://www.nsproductions.no/page-3

Kunstnerisk partner - Nagelhus Schia Productions

Her kommer innhold

Produksjon og prosjektledelse

Co-produksjoner
Som senter for dans i Sørøst-Norge bidrar Bærum Kulturhus til dansekunstens utvikling i Norge. Gjennom vårt samarbeid med koreografer, kompanier og dansere tilbys kunstnere tid og rom til å fordype seg i sine kreative prosesser. I Bærum Kulturhus far dansekunstnerne profesjonelle arbeidsforhold – en sjeldenhet for mange kunstnere i dag. Alle vare co-produksjoner inngar også i vårt danseprogram. Koreografer og kompanier får på denne måten jobbe på en arena som tilbyr gode produksjonstekniske rammer, visning av forestillingen og ulike tilstøtende arrangement som for eksempel workshops, seminar, åpne prøver, for- eller ettersnakk i tilknytning til samarbeidet. Fra høsten 2016 gir BK–RKD ogsa muligheter for residensopphold. 

Talentutviklingsprosjekt – DanseFOT & Ut i Scenekunsten
Høsten 2016 fikk BK–RKD i oppdrag fra Akershus fylkeskommune å være kunstnerisk ansvarlig og produsent for en årlig danseproduksjon og brobygger mellom profesjonelle utøvende dansekunstnere og unge dansetalenter i fylkets talentsatsing DanseFOT.

Bærum Kulturhus var også prosjekt- og produksjonsansvarlig for talentutviklingsprosjektet «Ut i Scenekunsten» som ble gjennomført i 2011/12 & 2013/14. Formålet er å produsere en forestilling på høyt kunstnerisk nivå for og med unge profesjonelle dansekunstnere. Prosjektet gir kompetanse og erfaring og bygger slik bro til deres videre karrierer ut i det frie dansefeltet. Vi arbeider med å videreføre denne satsingen.

Internasjonale prosjekter
Bærum Kulturhus - Dans Sørøst-Norge er en internasjonal aktør gjennom omfattende Norden-, EØS- og EU-prosjekter. Deltakelse i nordiske og europeiske samarbeidsprosjekter gir erfaring, kompetanse og økt profesjonalisering i møte med nye fagmiljøer og andre samarbeidsmodeller fra andre land.

 

Kompetansehevende tiltak/publikumsutvikling

Workshops, seminarer, åpne prøver, med mer
Bærum Kulturhus arbeider for å øke forståelse, kunnskap og kjennskapen til dans. Vi arrangerer publikumsrettet aktiviteter, som før- og ettersnakk, workshops, seminarer og åpne prøver. Samt samarbeid med barnehager, Den kulturelle skolesekken, høgskoler og andre studier og skoler for dans, og det profesjonelle dansekunstfeltet.

Rådgivning og produsentarbeid
Vi bistår dansekunstnere innen det frie dansefeltet med rådgivning, produksjonsveiledning og som nettverksformidlere. BK arbeider for å skape bærekraftige samarbeid mellom de regionale kompetansesentrene og internasjonale aktører.

Nettverksarbeid
Kompetansesenteret har over tid vært delaktig i å utvikle ulike nettverk regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Et nøkkelord i vår strategi er samarbeid.

Gjennom arbeidet kan Dans Sørøst-Norge vise til effektiv og dynamisk måte å styrke det frie dansefeltet. Bærum Kulturhus fremmer kunstproduksjon og gir gode opplevelser for publikum.

About, facts & figures in English

- About Baerum Kulturhus, Centre for Dance in South East Norway. About Baerum Kulturhus

- Facts & Figures, Baerum Kulturhus, Centre for Dance in South East Norway. Facts & Figures

Kontakt

Marianne Bilger //  Produsent: marianne.bilger@baerum.kommune.no // tlf + 47 938 65 801
Grethe Brækkan // Produsent: grethe.brekkan@baerum.kommune.no // tlf +47 901 44 053
Kira Juliane Senkpiel // Produsent: kira.senkpiel@baerum.kommune.no // tlf + 47 951 61 845